Introductieweekend Aumm Instituut – je eigen wijze weg gaan

In deze tweedaagse workshop van het Aumm Instituut, maak je als volwassene die je nu bent, op een intensieve en speelse manier contact met het kind in jezelf. Door dit kind opnieuw te ontdekken kun je er achter komen dat een deel van je huidige leven nog bepaald wordt door ervaringen uit je kindertijd. Wat voor kind was jij? Was je gelukkig? Was je bang, verdrietig of verward? Welke besluiten heb jij genomen over het leven? Welke overtuigingen over jezelf en het leven heb je toen opgedaan? Zitten die overtuigingen je nog in de weg om je leven te leven zoals jij dat eigenlijk wilt? Als volwassen man of vrouw heb je vaak nog te maken met die invloed van het innerlijke kind.

Om lijfelijk, emotioneel en geestelijk contact te kunnen maken met het kwetsbare kind in jezelf, werken we met lichaamswerk, adem en diverse technieken uit de Primal Rebirth therapie.

Door het kind in onszelf te ervaren of te voelen, vragen te stellen, te accepteren en lief te gaan hebben kun je de inperkende overtuigingen ontdekken. Vanuit deze acceptatie kan het kind ‘uit de ban’ van het verleden loskomen en terugkeren naar zijn oorspronkelijkheid en kracht. 

Deze training wordt twee keer per jaar gegeven. Winter 2020 met als trainers Vasna van Halen en Auke Shiven Oostra en voorjaar 2020 met als trainers Sajid van Waveren en Sudasi Joosse.

Meer informatie op de site van het Aumm Instituut >

Overnachten in het traingscentrum is integraal onderdeel van de workshop.